Personvernerklæring

Velkommen til oss

Verdiene våre

Generelt

Arbeidstid /overtid

Tjenestereiser og reiseregninger

Web-timelister

Lønn

Lønn for bevegelige og offentlige høytidsdager

Permisjoner

Ferie/ fri

Modis Fordel

Ansatt | Modis

Utviklingsmuligheter

Garantier

Sykefravær - gi beskjed

HMS

Covid-19 (koronavirus) – retningslinjer

Forsikringer

Dersom du slutter