Personvernerklæring

Velkommen til oss

Verdiene våre

Generelt

Arbeidstid /overtid

Sykefravær - gi beskjed!

Retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Tjenestereiser og reiseregninger

Web-timelister

Lønn

Lønn for bevegelige og offentlige høytidsdager

Permisjoner

Ferie/ fri

Akkodis Fordel

Ansatt | Akkodis

Utviklingsmuligheter

Garantier

HMS

Covid-19 (koronavirus) – retningslinjer

Forsikringer

Dersom du slutter