Personvernerklæring

Velkommen til BHC Construction

Verdiene våre

Generelt

Arbeidstid /overtid

Lønn

Lønn for bevegelige og offentlige høytidsdager

Permisjoner

Ferie/ fri

BHC Construction Fordel

Ansatt | BHC Construction

Sykefravær - gi beskjed

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Forsikringer

Dersom du slutter