Personvernerklæring

Velkommen til Adecco

Verdiene våre

Generelt

Arbeidstid /overtid

Sykefravær - gi beskjed!

Retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Timelister

Lønn

Lønn for bevegelige og offentlige høytidsdager

Permisjoner

Ferie/ fri

Adecco Fordel

Kompetanseutvikling

Garantier

HMS

Covid-19 (koronavirus) – retningslinjer

Forsikringer

Dersom du slutter