Personvernerklæring

Velkommen til oss

Velkommen til oss

Velkommen til Adecco Gruppen

Verdiene våre

Verdier

Generelt

Arbeidstid /overtid

Tjenestereiser og reiseregninger

Elektroniske timelister (webtimelister)

Timelister

Web-timelister

Lønn

Lønn

Lønn for bevegelige og offentlige høytidsdager

Permisjoner

Ferie/ fri

Ferie/ fri

Vårt fordelsprogram

Adecco Gruppen Fordel

Ansatt | Adecco Gruppen

Utviklingsmuligheter

Garantier

Sykefravær - gi beskjed

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Covid-19 (koronavirus) – retningslinjer

Forsikringer

Dersom du slutter