Personvernerklæring

Velkommen til oss

Velkommen til Adecco Gruppen

Verdiene våre

Generelt

Arbeidstid /overtid

Sykefravær - gi beskjed!

Retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Tjenestereiser og reiseregninger

Timelister

Web-timelister

Lønn

Lønn for bevegelige og offentlige høytidsdager

Permisjoner

Ferie/ fri

Adecco Gruppen Fordel

Ansatt | Adecco Gruppen

Utviklingsmuligheter

Garantier

HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Covid-19 (koronavirus) – retningslinjer

Forsikringer

Dersom du slutter